13 sierpnia 2021 Analityka

Dlaczego warto wprowadzić scoring kanałów marketingowych?

dashboard1
PragmaticAD » Blog » Dlaczego warto wprowadzić scoring kanałów marketingowych?

Scoring kanałów marketingowych odbywa się na poziomie ilości kliknięć i akcji dostarczonych przez dany kanał. Dodatkowo, w bardziej zaawansowanej formie mogą dojść do tego zróżnicowane rodzaje mikrokonwersji, które użytkownik wykonuje poruszając się po stronie. Im więcej wymiarów, które musimy przeanalizować, tym bardziej rośnie trudność i czasochłonność wyciągania wniosków na temat jakości kanałów marketingowych. Scoring jest jednym z kluczowych zadań automatyzacji marketingu, które pozwala dotrzeć do potencjalnych klientów oraz poprawić produktywność i efektywność zespołów marketingu i sprzedaży. W związku z tym, z pomocą przychodzą algorytmy scoringu kanałów marketingowych.

Co to jest scoring kanałów marketingowych?

Scoring kanałów marketingowych, to ocena (w skali punktowej) jakości ruchu dostarczanego z poszczególnych kanałów marketingowych, kampanii czy kreacji.

Ocena scoringowa wyrażana jest w punktach i określa wpływ poszczególnych kanałów marketingowych na Twój biznes. Dlatego w praktyce ocena jakości kanału opiera się na zestawieniu danych o nim z informacjami o innych kanałach.

Im ocena jest wyższa tym bardziej istotne jest inwestowanie w dany kanał marketingowy.

Zadaniem scoringu jest szybka ocena prowadzonych działań, biorąca pod uwagę wiele wskaźników, żeby ocena miała jak największą wiarygodność.

Scoring kanałów marketingowych i scoring leadów

Razem pozwalają stworzyć komplementarną analizę jakości dostarczanego ruchu i jego przełożenia na leady sprzedażowe. Osoby odpowiadające za kontakt z pozyskanymi leadami dostają wzbogaconą informację na temat tego, czym zainteresowany był dany użytkownik. Aby podczas prowadzenia rozmowy mogli posiłkować się konkretnymi argumentami dotyczącymi usługi, tak by zainteresować danego użytkownika.

Połączenie danych z CRM z kanałami marketingowymi

Dane z CRM pozwolą nam precyzyjnie określić, jaką grupę docelową pozyskujemy z poszczególnych kanałów marketingowych.

Jakie dane mogą posłużyć do zbudowania modelu scoringowego?

  • Demograficzne – lokalizacja, wiek, płeć, stanowisko, firma
  • Interakcje na stronie – jakie działania wykonują użytkownicy na stronie, jakimi artykułami lub produktami są zainteresowani
  • Źródła z jakich trafiają na Twoją witrynę – w tym kanały marketingowe z których korzystasz
  • Kreacje marketingowe – kreację, które wzbudziły zainteresowanie danego użytkownika
  • Intencje zakupowe – na bazie przeglądanych produktów lub kategorii

Automatyzacja procesu scoringu

Zamiast polegać na wielu małych zbiorach danych i ręcznej obróbce, zautomatyzuj analizę dużych zbiorów danych i oceń zachowania obecnych klientów na bazie większej ilości parametrów, a uzyskasz możliwie największą dokładność.

Automatyzacja scoringu pozwala zautomatyzować identyfikację najbardziej jakościowego ruchu na Twojej stronie, co umożliwia optymalizację kampanii i lepsze wykorzystanie zasobów, by uzyskać szybszy zwrot z inwestycji.

Główne zalety automatyzacji:

  • Szybka analiza dużych, złożonych zbiorów danych
  • Zapewnia zespołom marketingowym możliwość prowadzenia lepiej ukierunkowanych kampanii i maksymalizacji ROI
  • Poprawia produktywność zespołów sprzedażowych poprzez koncentrację na klientach i leadach z największym potencjałem
  • Identyfikuje wzorce i połączenia, które mogłeś przegapić

Wpływ lepszej oceny scoringowej na zakup:

scoring kanałów marketingowych
Źródło: Towards Data Science

Jak najlepiej używać modele scoringowe w marketingu?

Scoring jest tylko tak skuteczny i wartościowy, jak dane, które posiadasz. Aby uzyskać dokładne i przydatne informacje o potencjalnych klientach, będziesz potrzebować wielu dokładnych i uporządkowanych danych oraz odpowiedniej technologii niezbędnej do zarządzania nimi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej usługi scoring models, która pomoże wprowadzić automatyzację scoringu w Twojej organizacji, napisz do nas.

facebook linkedin twitter search-icon