User Segmentation

Poznaj swoich użytkowników i pogrupuj ich według określających ich cech.
Stwórz indywidualną komunikację, dopasowaną do użytkowników w Twoich segmentach.

Segmenty oparte na zachowaniu

Segmentacja oparta na cechach lub zachowaniach użytkowników pozwala
na traktowanie każdego segmentu w sposób bardziej zorientowany na cele biznesowe klienta.

Platforma PragmaticBOX pozwala klasyfikować Twoich użytkowników, przypisując im unikalne cechy np. na podstawie analizy kategoryzacji treści z jakimi się zapoznali lub kompleksowo uwzględniając wszelkie interakcje z Twoim serwisem.

Grupuj użytkowników w sposób ważny dla Twojej firmy

Zdefiniuj własne segmenty w oparciu o potrzeby biznesowe, a następnie monitoruj zachowanie segmentów na podstawie własnych wskaźników KPI.

Platforma PragmaticBOX umożliwia monitoring aktywności poszczególnych grup docelowych oraz daje możliwość oceny osiąganych przez nich wyników.

Wysyłaj zaawansowane segmenty użytkowników do swoich narzędzi marketingowych

Narzędzia marketingowe lub zewnętrzne ekosystemy reklamowe, pozwalają na dedykowane działania na zaimportowanych do nich segmantach użytkowników.

Twórz zaawansowane segmenty w platformie PragmaticBOX i wysyłaj je do swoich narzędzi marketingowych, aby uzyskać lepsze wyniki w kampaniach.

Jakie rodzaje danych można wykorzystać do segmentacji?
Events

Dane behawioralne oparte na interakcjach użytkowników.

Transactional

Dane zakupowe i dodatkowe informacje z systemów e-commerce lub POS.

Campaign Data

Na przykład zaangażowanie, interakcja z kreacjami, efektywność komunikatów (testy A/B) etc.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak segmentacja użytkowników może pomóc w rozwoju Twojej firmy?

facebook linkedin twitter search-icon